اهداف اصلی ستاد

اصلاح فرهنگ اقتصادی و علمی جامعه به عنوان زیرساخت اساسی و الزام برای موفقیت کشور در عرصه اقتصاد دانش بنیان و دست یابی به اهداف نظام در حوزه گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی

اهداف ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان:

  • آگاه سازی مدیران اقتصادی و اجرایی، نخبگان علمی و آحاد جامعه نسبت به ضرورت ها، دستاوردها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان و چالش های ادامه اقتصاد نفتی و مبتنی بر منابع زیرزمینی
  • تبیین مفاهیم اصلی اقتصاد دانش بنیان و گفتمان علم و فناوری در جامعه(سرمایه های انسانی، خلاقیت، حل مسأله و نیاز محوری،..
  • معرفی فرصت های ناشی از اقتصاد دانش بنیان برای مدیران، جوانان و خانواده ها
  • جهت دهی دیدگاه جامعه از فرهنگ کارمندی و فرهنگ مصرف به فرهنگ کارآفرینی و تولید
  • ایجاد تحول در زیست بوم(اکوسیستم) دشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعتی به سوی فضای نوآوری، کارآفرینی و تشکیل شرکت های دانش بنیان و با ارزش افزوده دانشی
  • تغییر در مهارت ها و رفتار کارآفرینی و توانمند شدن فارغ التحصیلان دانشگاهی و جهت دهی نوجوانان و جوانان برای ورود به فضای خلاقیت و نوآوری

 

//isti.ir/XWwc