ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان هدایای فناورانه رییس جمهوری چگونه انتخاب شد؟
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق در گفت‌وگو با روزنامه «فرهیختگان»

هدایای فناورانه رییس جمهوری چگونه انتخاب شد؟

در زمانی که مشخص شد آقای رئیسی قرار است سفری به تاجیکستان داشته باشند و در کنار نشست، سخنرانی در دانشگاه ملی این کشور داشته باشند، از طرف دفتر ایشان با دکتر ستاری، معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری تماسی برقرار شد مبنی‌بر اینکه چه هدایایی را مناسب می‌بینید که ایشان تقدیم دانشجویان یا رئیس‌جمهور تاجیکستان کنند. درواقع، این هدایا یک بسته تجهیزاتی در حوزه نانوفناوری بود تا گوشه‌ای از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی را که حاصل دسترنج جوانان ایرانی است و فناوری کاملا ایران‌ساخت، به کشور دوست و برادر تاجیکستان نشان دهیم.

//isti.ir/Xfwc