درباره ی ستاد

نظر به تجربه کشور در یک دهه اخیر و روند کند ورود فرهنگ و دستاوردهای دانش بنیان به عرصه اقتصادی و وجود فاصله میان صاحبان علم وفناوری و اقتصاد، صاحب‌نظران بر این عقیده استوارتر شده‌اند که اصلاح فرهنگ و نگرش اقتصادی و علمی جامعه یکی از زیرساخت‌های اساسی و الزامات پایه برای موفقیت کشور در عرصه اقتصاد دانش بنیان و دست یابی به اهداف دولت در حوزه گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

از این رو با توجه به تاکیدات موکد رهبر فرزانه ی انقلاب مدظله العالی , معاونت علمی و فناوری ریاست برآن شد تا ستادی راهبردی در این خصوص با عنوان "ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان" با هدف ؛ "تبیین مفاهیم اقتصاد دانش بنیان و گفتمان علم و فناوری، درک و آشناسازی فرصت های ناشی از کسب و کارهای نوین و فرهنگ کارآفرینی برای عموم اقشار کشور در معاونت علمی و فناوری ایجاد نماید .

این ستاد بر آن است با حرکت از رویکرد جذب منابع برای آموزش و تحقیق به فرهنگسازی تولید ثروت و حل مسائل جامعه با تکیه بر نوآوری و کسب و کارهای نوین و تغییر در نگرش عمومی کشور در گذران از اقثصاد نقتی به اقتصاد دانش بنیان را دنبال کند.

آگاه سازی سیاست‌گذاران نسبت به ضرورت ها، دستاوردها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان، جلب مشارکت و استفاده از نفوذ و اقتدار نهادهای بالادستی و هم افزایی سازمانهایی دولتی از دیگر اهداف ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری است.

این ستاد با تشویق و جهت دهی نوجوانان و جوانان برومند ایران اسلامی ، برای ورود به فضای خلاقیت و نوآوری و کسب و کارهای نوین تلاش می‌کند در مهارت ها و رفتار کارآفرینی، تورهای علمی و فناوری و توانمندشدن جامعه تغییر ایجاد کند.

ترویج و جلب مشارکت فعالان اقتصادی به حوزه اقتصاد دانش بنیان از طریق درک فرصت های موجود در اقتصاد خلاق و دانش بنیان، در کنار شناسایی و کشف استعدادها، هدایت استعدادها به سمت فناوری و اقتصاد دانش بنیان از دیگر اهداف ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری است.

استفاده حداکثرى از ظرفیت تمامى انواع رسانه‌ها ، ارائه مشاوره از طریق ظرفیت های فناوری ، توانمندسازی از طریق ارائه آموزش‌های حضوری و الکترونیک، تسهیل فرآیندها، برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی و تورهای علم و فناوری را در دستور کار خود قرار داده است.

 در حکم معاون علمی و فناوری رییس جمهوری،  در خصوص انتصاب «دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» چنین آمده است:

«تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دست‌یابی به جایگاه برتر علم و فناوری در سطح منطقه، گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع زیر زمین به اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر سرمایه‌های فکری و انسانی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بوده، نیازمند تحولی اساسی در کلیه ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

 در این میان توسعه فرهنگ دانش‌بنیان و اصلاح الگوهای رفتاری در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشکیل یک ستاد تخصصی برای سیاست‌گذاری، راهبری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی ترویجی در حوزه علم، فناوری و نوآوری ضرورت دارد.

امیدوارم ، با به‌کارگیری ظرفیت‌های معاونت و دستگاه‌های مرتبط و نخبگان عرصه فرهنگ، در شکل‌دهی به این تحول فرهنگی و تأثیر آن بر نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد و دانش در کشورموفق باشد. »

 

کلان هدف ستاد :

اصلاح فرهنگ اقتصادی و علمی جامعه به عنوان زیرساخت اساسی و الزام برای موفقیت کشور در عرصه اقتصاد دانش بنیان و دست یابی به اهداف نظام در حوزه گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی


گروه‌های مخاطب گفتمان‌سازی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان :

 

//isti.ir/Xmxc