شوراي ستاد 

هدفگذاري، اولويتبندي و سياستگذاري امور ستاد در این حوزه، و همچنين روز آمدسازي و بازنگري در اهداف، اولويتها و سياستهاي ستاد، برعهده ی شورا است.

به طور خلاصه، مسئوليت‌هاي شورا عبارتند از:

  • هدفگذاري، اولويتبندي و سياستگذاري امور ستاد
  • نظارت بر تهیه ، تدوین ، روزآمدسازي و بازنگري در سند ستاد به منظور تصويب در مراجع ذي‌ربط
  • ارزيابي دستاوردها و پيامدهاي سياستهاي ستاد در حوزه های مختلف

اعضاي حقيقي شورا نيز 8 نفر از صاحب‌نظران اقتصاد فرهنگ و هنر از حوزه و دانشگاه، نمايندگان اصناف ، سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن‌ها)، بنگاه‌هاي خصوصي و ديگر فعالان امور فرهنگسازی و اقتصاد دانش بنیان در سطح ملي مي‌باشد.

اعضای حقیقی این شورا عبارتند از :

رئیس ستاد : جناب آقای دکتر سورنا ستاری 

دبیر ستاد : جناب آقای پرویز کرمی 

اعضای ستاد :

جناب آقای دکتر اسماعیل قادری فر

جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری

جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر

جناب آقای دکتر محمدرضا فراهانی

جناب آقای دکتر غلامرضا غفاری

جناب آقای دکتر مهدی  الیاسی

جناب آقای مهندس سید محمد حسین سجادی نیری

جناب آقای دکتر مسعود معینی پور

جناب آقای سید علی هزاوه

//isti.ir/XSwc