مستند5 "معتاد نفت"

جریان سازی، تولید محتوا در حمایت از کسب و کارهای نوپا و استارت آپی، خانه خلاق و نوآوری ،شرکت های خلاق و شرکت های دانش بنیان، مشاوره کسب و کار و انتقال تجربیات، آموزش و مهارت افزایی از جمله اهداف من در همکاری با تهیه این مستند است.

پرویزکرمی

دبیرستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی وفناوری ریس جمهور

parvizkarami.com

//isti.ir/ZNAs