ماموریت

توسعه زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی، اصلاح الگوی مصرف، تغییر سبک زندگی، حمایت از تولید داخلی، توجه به کیفیت تولید و سایر عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور بدون مشارکت هوشمندانه و همکاری مردم و نخبگان میسر نخواهد گردید. اصولا در دنیای امروزی، باراصلی توسعه سیاست های اقتصادی و فرهنگی را رسانه ها و ابزارهای گفتمان ساز بر عهده دارند. نگاهی به حجم شبکه های ارتباطی ماهواره ای و دیجیتال در جهان، نشان از تلاشی هدفمند، برنامه ریزی شده وهوشمندانه در دنیا در ترویج گفتمان های حاکم جهانی دارد. بعبارتی ، بدون مشارکت بدنه جامعه، تغییر سیاست هاس اقتصادی امری سخت و طاقت فرسا و همراه با هزینه های گزاف خواهد بود. این امر را میتوان با مرور فعالیت های مختلف اقتصادی کشور و دلایل عدم پیشرفت آن بیشتر مشاهده نمود . مشارکت عمومی مردم در هر فعالیتی نیاز به تبیین کامل ابعاد فعالیت در بدنه دارد و این تبیین ، با فرهنگسازی تبلور پیدا میکند که مبنا تشکیل "ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان" است. مروری بر بیانات چند ساله ی اخیر رهبر فرزانه انقلاب نشان میدهد که از منظر ایشان ، اهداف کلان جمهوری اسلامی تنها از راه تبدیل شدن به «گفتمان » محقق می شوند. این تأکید ایشان را می توان در ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مشاهده نمود. اصولا توسعه اقتصادی و یا سیاسی یک کشور بدون توجه به مفاهیم فرهنگی و فرهنگسازی مبانی آن ، امکان پذیر نیست . شاید بتوان مهمترین عامل پیشرفت علمی و فناوری در کشور را فرهنگسازی اصول اقتصاد دانش بنیان در میان مسئولان و مردم دانست . گفتمان سازی فرآیندی است که با شناخت جامعه هدف و استفاده از ابزار رسانه و آموزش صورت پذیرفته است و اغلب زمانبر است. بار اصلی گفتمان سازی نیز بر دوش رسانه های مختلف است.

در مختصر کلام اینکه این ستاد برآن است:

تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به جایگاه برتر علم و فناوری در سطح منطقه، گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمین به اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر سرمایه های فکری و انسانی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده، نیازمند تحولی اساسی در کلیه ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این میان توسعه فرهنگ دانش بنیان و اصلاح الگوهای رفتاری در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.»

لذا با توجه به مأموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشکیل یک ستاد تخصصی برای سیاست گذاری، راهبری و حمایت از فعالیت های فرهنگی ترویجی در حوزه علم، فناوری و نوآوری ضرورت دارد تا با به کارگیری ظرفیت های معاونت و دستگاه های مرتبط و نخبگان عرصه فرهنگ، در شکل دهی به این تحول فرهنگی و تأثیر آن بر نوآوری کارآفرینی، اقتصاد و دانش در کشور» موفق باشد.

//isti.ir/Xnwc