2 مورد یافت شد

خانه خلاق و مرکز نوآوری جهانی هنر گشایش می‌یابد تا توانمندی‌های این حوزه در عرصه بین‌المللی معرفی شود

https://farhang.isti.ir/اخبار/خانه-خلاق-و-مرکز-نوآوری-جهانی-هنر-گشایش-می‌یابد-تا-توانمندی‌های-این-حوزه-در-عرصه-بین‌المللی-معرفی-شود

اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری و سیدحسن سلطانی رئیس دانشگاه هنر منعقد شد. هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه برای راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری جهانی هنر، جذب و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان،...

ستاد

https://farhang.isti.ir/فیلم/امضای-تفاهم-نامه-میان-معاونت-علمی-وفناوری،-وزارت-تعاون-وکار-و-بنیادملی-کارآفرینی

...

//isti.ir/Xcrd