2 مورد یافت شد

آرزوی زیبای امروز ما؛ یادداشتی در اهمیت اقتصاد محتوا

https://farhang.isti.ir/اخبار/آرزوی-زیبای-امروز-ما؛-یادداشتی-در-اهمیت-اقتصاد-محتوا

اقتصاد محتوا پرویز کرمی* دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق اندیشه ای با زندگی انسان پیوند می خورد که به زبان هنر آید و کلام. کلام، آغاز علم است و علم، کالبد عمل. از سوی دیگر، رویا، مقدمه ای برای ارائه سخن تازه است. افسانه ها در...

اقتصاد محتوا ، پایه اقتصاد خلاق درکشور

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/اقتصاد-محتوا-،-پایه-اقتصاد-خلاق-درکشور

...

//isti.ir/XS3d