1 مورد یافت شد

بخش تعاون در تاسیس مراکز نوآوری پیشگام باشد

https://farhang.isti.ir/فیلم/بخش-تعاون-در-تاسیس-مراکز-نوآوری-پیشگام-باشد

تاسیس مراکز نوآوری پیشگام باشد سورنا ستاری در نشست مشترک مسئولین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق تعاون ایران، ضمن تاکید بر حمایت از بخش تعاون گفت: بی شک، این حوزه پتانسیل تلفیق با زیست بوم نوآوری در کشور را دارد. به گزارش مرکز...

//isti.ir/XVqd