182 مورد یافت شد

توسعه و موانع شرکت های دانش بنیان

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/توسعه-و-موانع-شرکت-های-دانش-بنیان

...

ستاری: گام‌های عملیاتی برای رشد شرکت‌های خلاق برداشته شود

https://farhang.isti.ir/فعالیت های ستاد/-ستاری:-گام‌های-عملیاتی-برای-رشد-شرکت‌های-خلاق-برداشته-شود

توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور به عنوان مکمل اقتصاد دانش بنیان، ارتقا سهم واحدهای خلاق در اقتصاد و ایجاد اشتغال و ثروت افزایی محقق شود. در این آیین‌نامه آمده است: در چارچوب سیاست های کلی تحول اقتصادی و قانون جهش تولید دانش بنیان و بر اساس...

تارگرد و سواد رسانه ای

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/تارگرد-و-سواد-رسانه-ای

...

زمان زندگی بی‌زوال

https://farhang.isti.ir/یادداشت-ها-/زمان-زندگی-بی‌زوال

*پرویز کرمی زمان زندگی بی‌زوال در جهان ایرانی، طبیعت واسطه‌ای‌ است میان انسان و خالقش. طبیعت به او آموخته است هیچ چیز، مجرد و تنها نیست به جز حق تعالی. بنابراین هر چیز در پیوند با چیز دیگری است تا به کمال برسد. «کسانی که دوست...

فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/فعالیت-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی

...

انعکاس خبر افتتاح خانه خلاق و نوآوری دانشگاه پیام‌نور از شبکه خبر

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/انعکاس-خبر-افتتاح-خانه-خلاق-و-نوآوری-دانشگاه-پیام‌نور-از-شبکه-خبر

...

چالش تبدیل علم به ثروت

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/چالش-تبدیل-علم-به-ثروت

...

فناوری های نرم موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان و خلاق

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/فناوری-های-نرم-موتور-محرکه-اقتصاد-دانش-بنیان-و-خلاق

...

همه چیزکنکورنیست، هرانسانی یک نابغه هست

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/همه-چیزکنکورنیست،-هرانسانی-یک-نابغه-هست

...

توسعه رو از فرهنگ باید آغاز کنیم

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/توسعه-رو-از-فرهنگ-باید-آغاز-کنیم

...

//isti.ir/XRAc