1 مورد یافت شد

جان‌مایه‌ی جوان‌ساز

https://farhang.isti.ir/یادداشت-ها-/جان‌مایه‌ی-جوان‌ساز

جان‌مایه‌ی جوان‌ساز ارزش ها، آرام جان اند و امان روان. جمهوری اسلامی ایران، در این روزها و ماه ها که در شتاب برای رسیدن به قله نیرومندی علم و فناوری است، با رفت و آمدها و تغییر و تحولات دست و پنجه نرم می کند و طبیعی است که با شلوغی ها و به هم ریختگی هایی...

//isti.ir/XX6h