3 مورد یافت شد

شرکت‌های خلاق می‌توانند جانی دوباره به علوم انسانی ببخشند

https://farhang.isti.ir/فعالیت های ستاد/-شرکت‌های-خلاق-می‌توانند-جانی-دوباره-به-علوم-انسانی-ببخشند

حوزه علوم انسانی، فرهنگی و دانش محور، حمایت کرده و قوانین تسهیل کننده برای امور شرکت های خلاق را تصویب خواهد کرد. این یک اتفاق مهم است و از هر طرف که به شرکت های خلاق مبتنی بر فضای دیجیتال نگاه می شود، توجه به آن ها بسیار سودمند است. این نماینده عضو...

شرکت‌های خلاق می‌توانند زمینه توسعه گردشگری را فراهم کنند

https://farhang.isti.ir/اخبار/شرکت‌های-خلاق-می‌توانند-زمینه-توسعه-گردشگری-را-فراهم-کنند

مجلس و فناوری شرکت‌های خلاق می‌توانند زمینه توسعه گردشگری را فراهم کنند یک نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت های مختلف شرکت های خلاق تاکید کرد که شرکت های خلاق می توانند عامل پویایی و توسعه صنعت گردشگری در کشور باشند. علی کریمی فیروزجایی...

شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق هم‌افزایی می‌کنند تا توانمندی‌ نیروی انسانی افزایش یابد

https://farhang.isti.ir/اخبار/شرکت‌های-دانش‌بنیان-و-خلاق-هم‌افزایی-می‌کنند-تا-توانمندی‌-نیروی-انسانی-افزایش-یابد

سمینار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق هم‌افزایی می‌کنند تا توانمندی‌ نیروی انسانی افزایش یابد سمینار یک‌روزه تاثیر خدمات رفاهی بر عملکرد نیروی انسانی، میزبان فعالان ریست‌بوم فناوری و نوآوری برگزار می‌شود. شرکت دانش‌بنیان سنجش فناوری...

//isti.ir/XP3f