1 مورد یافت شد

پرویز کرمی: خانه‌های خلاق و نوآوری فرآیند تکمیل زنجیره ایده تا صادرات را محقق می‌کند

https://farhang.isti.ir/اخبار/-پرویز-کرمی:-خانه‌های-خلاق-و-نوآوری-فرآیند-تکمیل-زنجیره-ایده-تا-صادرات-را-محقق-می‌کند

خانه خلاق و نوآوری گلستان افتتاح شد؛ پرویز کرمی: خانه‌های خلاق و نوآوری فرآیند تکمیل زنجیره ایده تا صادرات را محقق می‌کند خانه‌ های خلاق و نوآوری، توسعه علوم انسانی را مدنظر داشته و درصدد تولید محصولات باکیفیتی هستند که رضایت مردم را در پی داشته...

//isti.ir/XVFg