1 مورد یافت شد

ستاری: راه ورود خلاقیت‌ها به صنعت لوازم خانگی باز شد تا بلوغ صنایع را شاهد باشیم و اصفهان از پیشروها در این عرصه است

https://farhang.isti.ir/اخبار/ستاری:-راه-ورود-خلاقیت‌ها-به-صنعت-لوازم-خانگی-باز-شد-تا-بلوغ-صنایع-را-شاهد-باشیم-و-اصفهان-از-پیشروها-در-این-عرصه-است

راه ورود خلاقیت‌ها به صنعت لوازم خانگی باز شد تا بلوغ صنایع را شاهد باشیم و اصفهان از پیشروها در این عرصه است معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایجاد ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان خبر داد و گفت: اتصال دانشگاه به صنعت در این استان شتاب...

//isti.ir/X1ed