2 مورد یافت شد

بازدید از نمایشگاه فناوری های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/بازدید-از-نمایشگاه-فناوری-های-نرم،-صنایع-فرهنگی-و-خلاق-

...

ستاری: تجاری‌سازی علوم انسانی یکی از بحث‌های جدی معاونت علمی است که در قالب توسعه صنایع خلاق و فرهنگی دنبال می‌کنیم

https://farhang.isti.ir/فرهنگ-سازی/ستاری:-تجاری‌سازی-علوم-انسانی-یکی-از-بحث‌های-جدی-معاونت-علمی-است-که-در-قالب-توسعه-صنایع-خلاق-و-فرهنگی-دنبال-می‌کنیم

عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز بیان کرد: فعالیت های متنوع و خوبی در معاونت علمی در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی انجام شده است. نقطه قابل توجه این اقدامات کاربردی و تجارس سازی و عملیاتی بودن آن ها است. ضرغامی ادامه داد: در این...

//isti.ir/Xrrd