1 مورد یافت شد

جهش تولید؛ نام شرکت‌های خلاق در قوانین حمایتی در کنار دانش‌بنیان‌ها قرار می‌گیرد

https://farhang.isti.ir/فعالیت های ستاد/جهش-تولید؛-نام-شرکت‌های-خلاق-در-قوانین-حمایتی-در-کنار-دانش‌بنیان‌ها-قرار-می‌گیرد

قوانین حمایتی در کنار دانش‌بنیان‌ها قرار می‌گیرد نام شرکت‌های خلاق نیز در قانون حمایت از تولیدات دانش‌بنیان درج شد و از این پس، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون خواهند شد. علیرضا منادی سفیدان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:...

//isti.ir/Xdxe