3 مورد یافت شد

راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه همشهری

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/راه-اندازی-مرکز-نوآوری-و-شتابدهی-رسانه-همشهری

...

راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه همشهری با حضور پرویز کرمی

https://farhang.isti.ir/اخبار/راه-اندازی-مرکز-نوآوری-و-شتابدهی-رسانه-همشهری-با-حضور-پرویز-کرمی

...

امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه همشهری

https://farhang.isti.ir/گزارش-تصویری/-امضای-تفاهم‌نامه-راه‌اندازی-مرکز-نوآوری-و-شتابدهی-رسانه-همشهری

...

//isti.ir/XBBc