1 مورد یافت شد

با پرویز کرمی در برنامه عصرانه: وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نقشه جامع علمی کشور

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/با-پرویز-کرمی-در-برنامه-عصرانه:-وظایف-معاونت-علمی-و-فناوری-ریاست-جمهوری-در-نقشه-جامع-علمی-کشور-

...

//isti.ir/Xabg