2 مورد یافت شد

چرخه اقتصاد خلاق

https://farhang.isti.ir/اخبار/چرخه-اقتصاد-خلاق

چرخه اقتصاد خلاق نوآوری زمانی شکوفا می‌شود که دیدگاه‌ها، رشته‌ها و مهارت‌های گوناگون با هم ترکیبشوند و یک هم افزایی ایجاد کنند و تیم اقتصاد خلاقاز مردمبرای شکل دادن و به اشتراک گذاشتن آینده ای خلاقانه و مرفه حمایت کند. نوآوری زمانی...

اقتصاد محتوا ، پایه اقتصاد خلاق درکشور

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/اقتصاد-محتوا-،-پایه-اقتصاد-خلاق-درکشور

...

//isti.ir/XtDe