1 مورد یافت شد

گشایش مرکز نوآوری اینترنت اشیا در دانشگاه تهران

https://farhang.isti.ir/اخبار/-گشایش-مرکز-نوآوری-اینترنت-اشیا-در-دانشگاه-تهران

گشایش مرکز نوآوری اینترنت اشیا در دانشگاه تهران سامانه نشت‌یاب لیزری ایران‌ساخت با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در ناحیه فناوری و نوآوری دانشگاه تهران رونمایی شد. در این مراسم همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری...

//isti.ir/XxNe