ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان کیت تشخیص هویت با قیمت ارزان تولید شد
دانش بنیان

کیت تشخیص هویت با قیمت ارزان تولید شد

کیت تشخیص هویت ابزاری است که از آن در موارد مهمی همچون، تعیین هویت انسانی در حوادث، تعیین روابط خویشاوندی، تحقیقات جنایی، آزمایش پدر- فرزندی، مادر فرزندی، ژنتیک قانونی، تعیین پروفایل یا طرحواره انسان و ژنتیک جمعیت و ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده می شود.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  رشد 80 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی
بازار محصولات‌ ایران‌ساخت رونق گرفت؛

رشد 80 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی

در حالی که در سال 92 تنها 2 شرکت‌دانش‌بنیان در حوزه نوین علوم و فناوری‌ سلول‌های بنیادی فعالیت می‌کردند با حمایت‌های انجام شده شاهد فعالیت بیش از 160 شرکت در این حوزه هستیم.

//isti.ir/Xuxc